Pozwolenie na budowę 2022 – poradnik krok po kroku

Pozwolenie na budowę 2022

Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć inwestycji, chyba że planowany obiekt podlega jedynie zgłoszeniu. Aby uzyskać pozwolenie, należy złożyć w tej sprawie stosowny wniosek i uzupełnić go o projekt domu, dobrany do kształtu i wielkości działki, a także zgodny z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak uzyskać pozwolenie w 2022 roku?

Co przygotować przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?

Zanim inwestor wypełni wniosek o pozwolenie na budowę, musi zdobyć kilka istotnych dokumentów. Pierwszy z nich to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy. Akty te określają między innymi, jaki rodzaj zabudowy może znaleźć się na danej działce, a nawet jaki może być kolor dachu na budynku. Później warto wystąpić o warunki przyłączenia domu do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Konieczne będzie przy tym zlecenia wykonania mapy do celów projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu – zajmuje się tym geodeta. Dopiero z tymi dokumentami można przystąpić do dopasowania projektu architektoniczno-budowlanego do danej działki. Niekiedy niezbędne może okazać się również uzyskanie szczególnych pozwoleń, jak zgoda konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych. 

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się przed rozpoczęciem prac budowlanych w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy. Dokument powinien być kompletny i uzupełniony wymaganymi załącznikami, takimi jak:

  • oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzja o wydaniu warunków zabudowy,
  • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i działek sąsiednich,
  • wyrys z mapy ewidencji gruntów,
  • cztery egzemplarze projektu,
  • warunki techniczne przyłączenia uzyskane od dostawców mediów (prądu, gazu),
  • oświadczenie projektanta o przygotowaniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

We wniosku o pozwolenie na budowę należy ująć natomiast między innymi dane inwestora, oznaczenie planowanej inwestycji czy jej adres. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną zweryfikowane pozytywnie, urząd wyda pozwolenie na budowę. Jeśli jednak stwierdzone zostaną błędy lub braki, inwestor będzie wzywany do ich usunięcia lub uzupełnienia we wskazanym terminie. Warto wspomnieć, że cała procedura uzyskania pozwolenia na budowę nie jest dla inwestora bezpłatna. Około 500 – 700 zł trzeba zapłacić za pracę geodety, a kilka tysięcy złotych kosztuje zazwyczaj indywidualny projekt domu. Opłacie podlegają także kserokopie dokumentów urzędowych.

Samodzielne inwestowanie w budowę domu jest nie tylko kosztowne, ale też skomplikowane. Jeśli chcesz cieszyć się własnymi czterema kątami od zaraz, bez zbędnych formalności, sprawdź na https://www.apm-development.com.pl, jakie mieszkania w stanie deweloperskim można nabyć obecnie na terenie Warszawy.